Maskintjänster i Mönsterås, Oskarshamn, Kalmar och Öland

Behöver du hjälp med slamsugning, buskröjning, snöröjning eller grävarbete?

Torrsug för rengöring av avloppsledningar

Vår maskinpark består av grävmaskiner, traktorgrävare och lastmaskiner för stora som små entreprenadarbeten.

Grävmaskiner:

För närvarande har vi 5 runtomsvängande grävmaskiner samtliga av märket Volvo, allt från små trädgårdsmaskiner till stora vägarbetsmaskiner.

Traktorgrävare:

Våra traktorgrävare är av märket Huddig. Dessa erbjuder en god arbetsmiljö kombinerat med prestanda i toppklass. I skrivande stund har vi fem stycken.

Lastmaskiner:

Vi förfogar över 10 lastmaskiner i företaget i varierande storlekar. Den minsta är en L 70G och den största heter L 180G. Samtliga lastmaskiner är av märket Volvo.

Teleskoplastare:

Vi har 2 stycken runtomsvängande och 1 ”stel” teleskoplastare. Dessa är av märket Merlo.

Spolbilar:

Med våra spolbilar utför vi diverse jobb. Exempel kan vara spolning av ledningar eller tömning av cisterner eller dyl. Vi har 5 spolbilar i firman.

Torrsug:

Torrsug används för att rengöra eller avlägsna oönskat material. Av de två torrsugarna som vi har kan den ena även blåsa in material tex makkadam i en husgrund.

Lastbilar:

Vi använder oss av uteslutande s.k. flakväxlar bilar. Av dessa har vi 4st.

Traktorer:

Till olika ändamål använder vi oss av traktorer. Det kan röra sig om gatusopning eller klippning av grönområden, Tma m.m. Vi har 6st till vårt förfogande.