Maskintjänster i Mönsterås, Oskarshamn, Kalmar och Öland

Behöver du hjälp med slamsugning, buskröjning, snöröjning eller grävarbete?

Mark- och anläggningsarbete i Kalmar län

Vi tillhandahåller en stor mängd olika tjänster som lämpar sig både mot företag och mot privatpersoner.

Det kan röra sig om allt från industrirengörning till en husgrund. Gemensamt för alla jobb vi utför är att de blir korrekt utförda med hög kvalitet samt med minimal miljöpåverkan, detta genom att ha kompetent personal med moderna maskiner.

Spolbilstjänster:

 • Spolning av avlopp och dagvattensystem.
 • Tömning och rengöring av oljeavskiljare, fettavskiljare m.m.
 • Tömning av enskilda avloppsbrunnar.

Mark- och anläggningstjänster:

 • Stenlagda ytor typ gångar och garageuppfarter.
 • Husgrunder
 • Vatten och avlopp
 • Grävning för kabel, fiber, fjärrvärme m.m.
 • Mark- och anläggningsarbete

Teleskoplasttjänster:

 • Nedtagning besvärliga träd på ett säkert sätt.
 • Allehanda lyft på byggarbetsplatser m.m.

Torrsugningstjänster:

 • Suga bort isolering, grus, aska m.m.
 • Blåsa in material i exempelvis torpargrund.

Lastbilstjänster:

 • Transporterar grus, jord m.m.
 • Godstransporter
 • Sopcontainrar

Väg och parkskötsel:

 • Sopmaskiner för gator
 • Snöröjning och halkbekämpning av såväl stora vägar som för små gångar.
 • Väggrensklippning
 • Skötsel av grönområden

Slangpressning:

 • Montage hydraulslangar
 • Återförsäljare för Hydroscands produkter och tillbehör
 • Gäller t ex slangar, snabbkopplingar, hydraulkomponenter, adapters
 • Även tillbehör som t ex slangskydd, olja och rengöring